Diagnoza procesów SI (3 spotkania – diagnoza, wywiad, omówienie pisemnego raportu)